Kaiju One x《龍虎門》懷舊風搪膠公仔 王小虎+羅剎雙妖+王海蛟登場

原來係一次過出四隻,Kaiju One推出嘅《龍虎門》懷舊風搪膠公仔,最新有一彈有三皇之一嘅王小虎,羅剎雙妖同王海蛟,各售$580。想問嘅係,點解王海蛟唔設計到半身紅半身藍?話晒都練到冰風七重天頂峰喎,話晒都叫邪拳魔王喎,Anyway,四隻我都想入手。

Read more ›