Tag: 《馬少飛隨心畫冊》

馬少飛x李小龍會 推出Tote Bag+八達通卡貼

馬少飛x李小龍會 推出Tote Bag+八達通卡貼

之前報導過「李小龍會」會推出《馬少飛隨心畫冊》,原來續有後續精品的,先來有李小龍Tote bag,限量60個,售$250;再來有八達通系列卡貼,一套10款,每張$10,限量100套,李小龍迷咪錯過。

Read more ›

李小龍會書展推出《馬少飛隨心畫冊》$128

李小龍會書展推出《馬少飛隨心畫冊》$128

啲畫稿咁高質素,點只隨心喇,直頭好有心機就真。今年書展「李小龍會」會推出《馬少飛隨心畫冊》,全書240頁,售$128,隨書附送兩張李小龍時裝八達通卡貼。留意番,馬少飛畫嘅其實唔只李小龍,仲有Marvel電影角色、Ramboo等等,好多瓣數,有排欣賞。

Read more ›