fbpx

Tag: 《血崩女》

撐「漫本」App  攞正牌上網睇港漫

撐「漫本」App 攞正牌上網睇港漫

上網睇盜版漫畫係唔啱嘅,要睇唔該睇「漫本」,攞正牌,睇得光明磊落。呢個打住「華人原創漫畫發行平台」嘅漫畫網站剛剛出埋App,我下載咗,感覺好有親切感,因為裡面有我哋熟識嘅港漫,牛佬《血崩女》、馬遜《蘇生戰銃》、司徒劍僑《再造空間》同雪晴《我和天師有個約會》都係必睇之選。介面方面,顏色望落舒服,操作簡單,都係分「排榜行」、「已完成」、「搞笑」、「奇幻」、「熱血」、「懸疑」、「格鬥」、「恐怖」、「魔幻」、「勵志」、「校園」、「愛情」、「日常」、「戰爭」等子項目,好易搵。唯一要挑剔係某啲漫畫用殘體字,同埋要縮放圖片睇漫畫,手指好疲,或者遲啲慣咗會好啲。

Read more ›

有片:牛佬/司徒劍僑/馬遜作品連載「漫本」網站 YouTube有片睇

有片:牛佬/司徒劍僑/馬遜作品連載「漫本」網站 YouTube有片睇

之前都有介紹過嘅漫畫網站「漫本」,有好多港漫作品連截,包括牛佬《血崩女》喇、馬遜《蘇生戰統》喇、司徒劍僑《再造空間》喇等等等等。我梗係知,我梗係明,無得實甩甩拎上手睇,感覺硬係差減啲,但呢幾套都係暫時無出實體書嘅高質港漫,絕對值得大家望望。而為宣傳,牛佬、馬遜同司徒劍僑都係YouTube放咗宣傳短片,用圖稿加文字略略簡介故事講乜,都係嗰句,支持港漫,Look Look無壞。

Read more ›