fbpx

Tag: 《粗口俠》

《鬼王天弓傳》$38

《鬼王天弓傳》Outtake當內文,佩服!

擒晚經過報攤,無端端見到本《鬼王天弓傳》,海洋二號出版,問老闆娘乜料,佢話:「發行掟過嚟,我都唔知乜料,不過幾好賣。」每本$38都咁好賣?拎上手,見都OK墜手,又忍唔住買番本Look Look。

Read more ›

《粗口俠》創刊號$15

《粗口俠》,睇到我爆粗!

    只怪自己有鋪逢創刊號必買癮,明知都唔慌好嘢得去邊,但都要畀十五大元買《粗口俠》,無吹水,我真係一路睇一路爆粗,錢事小呀,

Read more ›