by / on 18/05/2012 at 12:00 pm

《溫瑞安群俠傳》創刊!誰是天下第七?

千呼萬喚始出來,改編自溫瑞安小說嘅《溫瑞安群俠傳》終於喺擒日見街,望穿秋水,終於等到關七爺爺再次出山,我心情真係好好好好好好十億個好興奮。

Read more ›