fbpx

Tag: 《洪興仔》經典珍藏本

【編輯Blog】尉遲一:愛不釋手《洪興仔》

【編輯Blog】尉遲一:愛不釋手《洪興仔》

昨日起床已日上三竿,往茶餐廳吃個無論外表內涵也與早餐A午餐B特餐C晚餐D一模一樣的下午餐E,右手用筷子把麵條往嘴裡送,左手拿著《洪興仔》經典珍藏本看個目不轉睛,一看,就看了接近四十五分鐘。

Read more ›

《洪興仔》經典珍藏本創刊號$33

《洪興仔》經典珍藏本創刊

呢條News遲咗啲呀呵?無計,上周五創刊,諗住收工先買,點知賣晒;周六落觀塘,又賣晒;周日叫相熟書報攤問發行留書,輾輾轉轉搞到今朝先終於到手。

Read more ›