by / on 14/07/2018 at 4:00 pm

書展幫襯創造館攤位$200 送《我們,在創造。》特刊

之前咪講過只要讚余兒靚仔,就可以得到創造館特刊嘅,講笑咋。認真Mode,成件事係咁:喺2018書展創造館攤位幫襯滿$200,即可免費索取呢本為慶祝創造館五5周年印製嘅《我們,在創造。》。內容方面,余兒話:「結集了40多位跟我們合作的作者、插畫師與設計師的創作話,非常值得珍藏。」講明先,此屬限量品,手快有手慢無。咁當然,攞書嗰陣都順便讚吓余兒靚仔喇,我諗佢會好開心,成晚訓唔著的。

Read more ›