fbpx
PS3, Xbox360, 主頁, 遊戲新聞 — 26/05/2012 at 1:47 pm

新片速報 新世代《盜墓者羅拉》gameplay預告

by

雖然呢段係宣傳片嘅預告,但都睇到今集PS3/Xbox360嘅《Tomb Raider》大概係點嘅樣。片段中見到羅拉喺森林度靠飲雨水同用火柴嚟生火求生,亦都有遊戲片段睇到。完全版宣傳片將會喺5月31日透過美國GT.TV公佈,而遊戲則會於2013推出。

httpvh://www.youtube.com/watch?v=y9FgAlqh8TI