fbpx
PS3, Xbox360, 主頁, 遊戲新聞 — 22/05/2012 at 12:28 pm

新片速報 《鐵拳 Tag Tournament 2》DLC角色全部免費

by

今年秋季《鐵拳 Tag Tournament 2》將於PS3及Xbox360推出,呢隻殿堂級立體格鬥遊戲仲啱啱公佈新片段,介紹首波推出嘅DLC角色,放心,廠方事先張揚,所有下載角色都會免費!良心呀!

NAMCO BANDAI Games宣布將在2012年秋季推出《鐵拳 Tag Tournament 2》。今次雖然遊戲系統係立體格鬥,操作亦係鐵拳系,但就繼承《街霸 X 鐵拳》玩2打2,可以施展合作技,將鐵拳打到對手落唔到地嘅傳統發揚光大!新作登場嘅角色將會多達50個,可說係史上最多,同時玩家亦可以用獨創角色玩育 成,自選招式自創Combot,自組新連技,加上連線對戰,耐玩度應該幾高。

回帶 舊宣傳片
httpvh://www.youtube.com/watch?v=t6lZ41B84NQ

最新DLC影片
httpvh://www.youtube.com/watch?v=x7rj5-sP1xg