Fujifilm, 主頁, 相機新聞 — 26/08/2013 at 12:40 pm

instax mini 90型爆笠舊皮 即影即有

by

TF20130826_32P

 

近排好鍾意睇FujifilmX-M1廣告, 一聽見嗰段La La La Love Song就令我諗起好多嘢……因為咁而要買返部? 唔會啦! 數碼相機太多喇, 反而睇中佢嚟緊920號出嘅instax mini 90, 差唔多一樣嘅造型、一樣嘅Classic靚仔, 而且仲要係即影即有相機, 感覺更加有品味!

其實成部機都真係幾惡搞吓, 明明直度機身, 但就夾硬套個橫度「皮」俾佢, 但係又出奇地感覺良好喎, 估唔到富士一間咁老嘅廠, 都會有咁大膽嘅諗頭! 呢幾年真係感覺佢變咗好多!

相機功能都唔錯, 同佢嘅數碼相機一樣, 都幾多特別Funny功能玩! 首項精選係雙重曝光, 即係同一張相、兩次曝光! 另外佢仲有B快門, 最長可以打開10, 俾你影夜景同玩光軌, 另外機身仲有+/-曝光值功能, 想光啲定燶啲? 完全自己話事!

價錢係19,800円……但如果攞出嚟時, 有個好似X-M1嘅日本妹同我講 Kiss, 我即俾!

 

instax mini 90

http://www.youtube.com/watch?v=LMUD0CdZaPM
 
 

Fujifilm X-M1廣告

http://www.youtube.com/watch?v=_tgiH7hmuic
 
 
TF20130826_33P TF20130826_34P TF20130826_35P TF20130826_36P TF20130826_37P TF20130826_38P