fbpx
主頁, 動漫資訊, 動畫, 影音新聞, 潮玩新聞 — 10/08/2013 at 7:42 pm

《進擊之巨人》超巨宣傳車 現身池袋

by

噚日(9日)就係《進擊之巨人》漫畫版第11卷推出之日,之前出Blu-ray Boxset就搵咗車價幾百萬嘅法拉利458 Spider嚟做痛車,今次出漫畫,就踏實好多,搵嚟同樣超巨型嘅貨櫃宣傳車!其實日本電影甚至日劇都鍾意咁樣宣傳,不過今次係大人氣嘅巨人,網友喺池袋附近影到就即時share啦!型!

798250969 798250983

回帶 《進擊之巨人》法拉利痛車
https://www.gameover.com.hk/?p=75418

Tags