fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 04/08/2013 at 1:29 am

壽星仔四十周年紀念珍藏展──人物篇

by
即送壽星仔四十周年紀念特刊畫板,好精美,我勁想要。

即送壽星仔四十周年紀念特刊畫板,好精美,我勁想要。

呢條News,新鮮滾熱辣呀,擒日上官小強喺西九龍中心舉行「壽星仔四十周年紀念珍藏展」,熱鬧到痹,搞到個場鬼殺咁嘈,好多漫畫家都畀面出席,呢啲咪江湖地位囉。

小強果然有號召力,但見會場Set到靚一靚,周圍都貼滿展覽宣傳海報,大會仲向入場嘉賓派發壽頭扇仔一把。踏正一點,傳媒朋友到晒場,揭幕禮正式展開,司儀一輪開場白之後,邱福龍第一個被邀請上台致辭,一老一嫩兩位漫畫家同台互笠高帽。小強讚福龍係天才,畫畫天份高,封面落色靚絕,天生食呢行飯;福龍多謝番強哥肯提攜後輩,孕育本地漫畫家不遺餘力,仲寄語有志入行嘅朋友要有耐性、要長時間Keep到團火,最精警一句係:「依家入行,可能只係得最低工資,但做得呢行就要放長雙眼睇遠啲。」啱嘅,有辦你睇,強哥都足足捱咗四十年,先有今日嘅崇高地位。

台上,強哥懷緬完光輝歲月之後,即刻送出壽星仔四十周年紀念特刊畫板,之後聯同福龍將阿壽大頭卡紙板貼喺臨時幕牆,代表展覽正式展開。一輪掌聲之後,各新舊漫畫家上台合照,陣容異常鼎盛,搞到在場記者們頻呼:「太多人,唔該前後排,幫幫手,鏡頭唔夠Wide呀。」「強哥係主角,唔該企正中間。」「先望晒左邊,笑;到望中間,再笑;跟住到右邊,笑吓吖唔該。」放眼所見,梁偉嘉、甘小文、李志清、馮志明、謝志榮、喬靖夫同林祥焜等人都有捧場。再之後,強哥坐定定幫專誠到場嘅Fans親筆簽名同合照,足足簽咗廿分鐘先簽完,雖然佢無笑到四萬咁口,但肯定嘅係,佢老人家今日一定超開心,老懷安慰。

整個Top shot畀大家睇,個台Set得幾有型?

整個Top shot畀大家睇,個台Set得幾有型?

福龍上台致辭,同強哥互笠高帽。

福龍上台致辭,同強哥互笠高帽。

驚太多人圍,事實亦真係好多人圍,入埋電視直播。

驚太多人圍,事實亦真係好多人圍,入埋電視直播。

李志清(前排左六)畀面出席,笑住聽往事,聽得好入神。

李志清(前排左六)畀面出席,笑住聽往事,聽得好入神。

大堆頭合照,前後排夠兩行,人人笑晒口。

大堆頭合照,前後排夠兩行,人人笑晒口。

《武道狂之詩》作者喬靖夫:「我係唯一一個無畫畫嘅嘉賓!」

《武道狂之詩》作者喬靖夫:「我係唯一一個無畫畫嘅嘉賓!」

強哥曾經笑住話:「馮志明喺我哋呢行,大俠嚟架。」大俠今日畀面捧場。

強哥曾經笑住話:「馮志明喺我哋呢行,大俠嚟架。」大俠今日畀面捧場。

Fans索取簽名,強哥簽名簽到手軟。

Fans索取簽名,強哥簽名簽到手軟。

林祥焜遲到,即刻喺簽名板畫喺番個公仔留念。

林祥焜遲到,即刻喺簽名板畫喺番個公仔留念。