fbpx
主頁, 其他, 影音新聞, 潮玩新聞 — 30/07/2013 at 9:30 am

有片 狗仔做老臨推骨牌 YouTube破二百萬點擊

by

外國人好鍾意設計骨牌再拍埋片放上網,不過今次推骨牌嘅主角係一班狗仔臨記,影片由一隻曳狗咬波開始,越玩越大陣仗,最後搞到好難收科。可能機關實在太完美,班狗仔又太得意,影片唔夠一個月已經有二百萬點擊,最開心應該係贊助拍片嘅狗糧品牌Beneful,全程都見倒佢嘅食物,今次廣告費認真抵比。

page_dog_fb