fbpx
主頁, 潮玩新聞, 相機新聞, 軟件資訊, 電腦新聞 — 23/07/2013 at 7:03 am

新片速報 修復阿嫲舊相 孝順仔完美執相

by

高科技似乎惠及唔倒我哋嘅爺爺嫲嫲,不過外國網友TheHatersalad好有孝心,將阿嫲一張咸豐年前嘅舊相重新執都好似新嘅一樣,仲拍埋短片放上網分享,仲好有心每個留言回覆講解自己點執相。另外,佢只係用咗兩個半鐘就完成修復相片嘅工序,效果好靚,佢阿嫲都幾靚。

w4DjLDH

 

31zXcJK

 

 

網站:http://imgur.com/a/Rh1l3