fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 21/07/2013 at 4:16 pm

文嘉宏《退魔傳》八月尾推出

by
《退魔傳》主角炎飛

《退魔傳》主角炎飛

可能大家會對文嘉宏比較陌生,但佢嘅稿件差不多周周見街,無錯,《封神紀III》書末一頁搞笑漫畫〈瘋人紀〉就係佢負責嘅,佢八月尾出新書,自問港漫死忠Fans嘅你會唔會支持?

學甘小文話齋:「寫搞笑漫畫係最難嘅。」而《封神紀III》主編鄭健和又肯每期書都畀一頁紙文嘉宏發揮所長,足見佢手畫同度橋有番咁上下功力。據現有資料所得,《退魔傳》估計係本講神仙妖怪嘅魔幻之作,屬短篇,主角叫炎飛,面相同畫風穩陣大路,係我哋港漫迷最易接受嗰種,至於故事得唔得,就要等八月最後一個星期創刊至知嘞。文嘉宏喺面書專頁話:「多謝大家,呢本書之後我重有無機會就要靠大家嘅支持咯。」支持嘅請舉手!我已經舉咗手嘞。

資料來源:https://www.facebook.com/mankavon

5p