fbpx
主頁, 潮玩新聞 — 18/07/2013 at 11:42 am

加片再推 《進擊之巨人》X 法拉利現身秋葉原

by

噚日都出過報導話《進擊之巨人》為宣傳推出Blu-ray/DVD,而整咗架法拉利痛車,用價值幾百萬嘅法拉利458 Spider嚟做痛車更係堅,仲要加埋60米巨人襯番個紅色!噚日有相,今日就有埋片,睇到巨人好似好享受被閃光燈狂閃,坐喺法拉利度個樣仲相當得戚,都係虛榮。

ku-xlarge (3) ku-xlarge (2) ku-xlarge (1) ku-xlarge k-bigpic 2476576788 4364576

Tags