fbpx

日本騎呢廣告大集合 Tommy Lee Jones雙眼射死光

by

日本廣告出名古靈精怪,有外國網站集合晒多個騎呢日本廣告,當中有真人扮曱甴嘅殺蟲水廣告、Tommy Lee Jones雙眼發射死光、鬼妹賣大包推銷遊戲Tales Weaver,品牌包括我哋熟悉嘅卡樂B、Softbank等等。老實,大部份我都未睇過,估計應該每條廣告都有成十幾廿年歷史,片長6分鐘,最啱食完晏想恰眼瞓嘅時候睇。