fbpx
iPhone, 主頁, 周邊產品, 手機/電腦 — 24/06/2013 at 7:55 am

無菌生活 手機配件測幅射/濕度/有機度

by

如果你自問追求健康生活,食嘢要揀有機食品、傾電話要防幅射嘅話,呢個Lapka設計啱晒你。我比佢吸引純粹因為設計夠簡約無菌,其實佢真係幾犀利,經接駁四個不同組件同埋安裝電話app後,可以測試倒幅射指數、濕度、EMF以至食物有機(Organic)程度,聽落好神奇,售價美金$220,只限i系產品用得倒。講真,設計真係好靚,靚到唔知佢有咩用途都想買。

 

 

 

網站:https://mylapka.com/