fbpx
Wii U, 主頁, 遊戲新聞 — 12/06/2013 at 7:19 pm

E3現場 新片速報 《Bayonetta 2》姐系魔女現身 製作人解讀

by

講搶眼,今年E3仲有隻任天堂Wii U《Bayonetta 2》。啱啱官方發佈咗新片,係製作人同你解說遊戲特點,遊戲會喺下年推出,Wii U獨佔。而喺E3個攤位都有個Coser坐陣,呢個魔女,係,本身設定都有啲御姊feel,但都唔駛搵個咁嘅姐姐嚟扮啩?真係中中哋喎。

回帶 Direct預告片

 

唔係好似喎喂!