fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞, 玩具資訊 — 07/06/2013 at 2:19 pm

扭蛋9月推出《進擊之巨人》三笠、艾倫、60米巨人都有份

by

出到第9集啦,不過又老實講,筆者麻麻哋鍾意睇動畫,最常出現就係影住個唔郁嘅畫面郁嚟郁去,節奏太慢喇……所以,我揀咗忍受諫山創嘅強勁畫功,睇漫畫。好啦,嚟緊就快換主題曲,希望再勁啲又可以惡搞之餘,仲可以買番套扭蛋擺喺枱頭,400円一隻嘅海洋堂Capsule Q扭蛋,一套四款有艾倫有三笠有巨人有蒸氣。

動畫官網
http://shingeki.tv/

Tags