fbpx
主頁, 潮玩新聞 — 30/04/2013 at 10:24 pm

網上遊日本 Google Map兩國國技館相撲手帶你參觀內部

by

好想去日本,但去到東京太多嘢玩,現場睇過J League、職棒之後,有冇諗過睇相撲?上年12月25日,Google Map就獲邀去呢個東京兩國國技館(Ryogoku Kokugikan)拍攝,仲搵嚟一班職業相撲手嚟影咗呢張揮手相,當中有冠軍級人馬第69代橫綱白鵬 翔(Shō Hakuhō)同第70代橫鋼日馬富士 公平(Kōhei Harumafuji),睇真啲,仲有兩位整咗個心心手勢,同真治加渚薰一樣基味濃。好喇,經過佢哋嘅歡迎你仲可以入去兩國國技館參觀,睇到會場之餘,精品店等地方都可以遊覽!老實講,去旅行都未必會去,趁今次睇吓嘢先!

 

 

場外

 

場內