fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 20/04/2013 at 5:15 pm

《九龍城寨2》送懷舊海報

by

隨住雷公子俾AV施以酷刑,扭斷隻手質番入口,龍城幫同青天會一戰正式落幕,《九龍城寨2》新一輯故事亦正式展開,編劇余兒話為多謝讀者捧場,將會連續幾期會送海報咁話喎。

今期第78期《九龍城寨2》擒日見街,新故事尚在鋪排中,歹角應該係忌廉哥同佢頭馬大勇。新故事好唔好睇就未知,但隨書附送嘅海報就好啱我心水,如果無記錯的話,呢張海報應該係舊畫,但重新做過Effect,色調偏黃,似張二三十年前的舊相,個人認為呢個殘殘哋嘅色Tone先最襯《九龍城寨2》,話晒故事背景係香港七八十年代黑社會,講緊嘅係二三十年前舊事,呢張海報就啱晒Mood嘞,我有鋪儲海報癮,呢張咁正嘅懷舊海報,必儲啦。