fbpx
Online Game, 主頁, 潮玩新聞, 遊戲新聞 — 16/04/2013 at 4:15 pm

淘寶靚女陪打機服務 Coser照片被盜用

by

上星期報導過淘寶發現唔少靚女陪打機服務,唔係去你屋企,而係網上陪你打機打道具儲嘢,最平收20蚊人仔……當時已經有讀者認出某個陪打靚女嘅相片係韓國人,而啱啱仲有一個國內頗有人氣(報導係咁講)嘅Coser趙夢玥話佢張相被盜用。呢個唔係最好笑,最好笑係佢同賣佢去打機嘅單位交涉時嘅對話,亂偷人相嗰個單位竟然反質疑投訴者係咪真係相中本人……

資料來源(含對話內容)
http://game.people.com.cn/n/2013/0412/c48662-21114568.html