fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 18/04/2012 at 8:51 am

本周六(21日) 試飲《神之水滴》紅酒

by

《神之水滴》嘅破格紅酒題材,喺港日台韓都掀起熱潮。令一向鍾意啷住紅酒享受人生嘅香港人,可以透過漫畫認識更多。最近便有一個紅酒網站Spike’s Cellar舉辦咗一個試酒活動,當中就有兩支曾經喺《神之水滴》出現過嘅名酒,等你同神咲雫睇齊!

試酒會將於4月21日於中環舉行,當日將會有6種不同紅酒供試飲,當中就有一支係於《神之水滴》第11期出現過嘅Jorio,由Umani Ronchi出產,產地係意大利中部Marche。現場當日還有有小食提供,如欲查詢可到www.spikescellar.com瀏覽,或致電
2575 1151,名額有限,《神之水滴》fans快手行動!

試酒會資料:
時間:2012年4月21日,下午五時至八時
地點:香港中環士丹利街66至72號佳德商業大廈9樓(扶手電梯旁)
查詢:2575 1151;www.spikescellar.com