fbpx
主頁, 偶像資訊, 潮玩新聞 — 22/03/2013 at 2:00 pm

獵奇影片 紐卡素史提芬泰萊的無賴

by
紐卡素後衛史提芬泰萊

紐卡素對史篤城,呢場波我買重紐卡素,但贏得好唔光彩,話說補時階段紐卡素得到罰球,紐上素中場卡比耶主射之前,紐卡素後衛史提芬泰萊係咁喺對方守門員面前映來映去,無賴指數達十粒星。

史提芬泰萊好狗,趁史篤城排人牆,竟然走向對方守門員面前跳舞做體操,守門員向左行過一步度位,佢就向左移過一步阻擋視線;守門員跳高睇人牆排得好唔好,佢又跳高阻頭阻勢,總之人哋做乜動作,佢都統統「Ctrl C」,搞到守門員心都煩埋,到臨射罰球嗰陣,佢為免越位先走番出去排反人牆,而結果,又真係搞到守門員企錯位,卡比耶射入左上角,吹佢唔脹!

就呢件無賴事件,我諗番N年前老死狗城君講過嘅一個足球不敗理論,佢胸有成竹咁話:「我方喺中場線開波,唔好進攻,亦唔好傳後,我方十個球員應該第一時間圍住中圈膊頭搭膊頭,十個球員好似開波前打氣咁,連成一個人肉圈圈。」咁有乜用?「我方球員就喺呢個圈圈裡面不斷互相傳球,傳到完場為止,對方球員想掂吓個波都難呀,要叉隻腳入圈,即Foul啦。」咁點解唔進攻呢?「進攻唔擔保必入,控球權一喺番敵方手上咪弊?搶到個波都圍唔切圈啦。」聽落好似好Work喎,唔知球證點睇呢?