fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 16/09/2021 at 4:15 pm

網圖分享:黃國興的草薙京+八神庵

by

有留意黃國興面書嘅人都知道,興豬屬經常手痕之人,成日畫公仔公諸同好。呢期佢畫咗草薙京同八神庵,我覺得好唔錯吓,唔知大家畀幾多分?

資料來源:面書「黃國興」