fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 22/07/2021 at 6:45 pm

曹志豪x柏原太賀《惡‧魂》 動漫節有詳盡介紹

by

心情興奮中,事關聽日就係動漫節了。早兩日報導過曹志豪將會推出漫畫《惡‧魂》,最新消息話編劇係柏原太賀,動漫節會場B18攤位會有詳盡介紹,大家記得埋去望望乜料喇,而曹志豪亦喺面書出咗兩張宣傳圖畀大家止吓咳,不過就有留言話:「Coming Soon-Winter 2021」,噢,Winter!即係仲有排等。

資料來源:https://www.facebook.com/jerrychochiho