fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 18/03/2013 at 5:49 pm

《蒼天霸皇》又出畫板

by
板畫正面

黃玉郎擺明最睇好《天子傳奇8蒼天霸皇》,出完Tee同甚麼名畫宗卷,加陣又推出「壹周年紀念誌慶珍藏水晶畫板」,實行食住個勢,誓要榨盡Fans荷包。

記性唔好,唔記得今次幅畫板係新畫定舊畫,但睇個勢都係舊畫居多,正面構圖係鐵木真拎住蒼狼刀、騎住戰馬殺出重圍;背面構圖係大頭釦筆稿鐵木真,眼神畫得好銳利吓,講畫功就真係無得挑剔架嘞,真係靚到啪啪聲。畀埋基本資料大家,畫板尺寸24x27cm ,接近四方形,方便收藏,限製100幅,數量唔多,有心買都預咗要搶,隨3月22日第五十三期《天子傳奇8蒼天霸皇》一併推出,一書一畫$100,有心捧場可以去旺角「收藏家港漫專區」預訂,手快有手慢無嗰隻啦。

收藏家港漫專區(3153 4103)

地址:旺角信和中心8樓801室

板畫背面