fbpx
主頁, 潮玩新聞, 玩具資訊 — 18/03/2013 at 4:18 pm

砌水管飲管 借屍還魂

by

 

做人真係壓力大! Game我都鍾意0的壓力大既, 砌水管! 可以話同貪食蛇同期經典遊戲, 不過佢地既命運亦一樣, 再彈唔起! 不過當我發現呢支飲管, 我終於知道有人我一樣咁懷念佢; 21Parts, 有直角、三叉、U Turn同直位, 再有直飲管接駁, 可惜冇十字型, 我好鍾意用佢砌如意結! 3.99英磅/$47港紙一Pack, 不過建議一買要多的, 由床碩砌都出客廳……同我用力0的吸!

 

購買網址

http://www.drinkstuff.com/products/product.asp?SearchField=DIY+Straws&ID=4545