fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 24/03/2021 at 9:30 am

梁偉家畫新故事《奇人異事》 肥鬼母女好Cutie

by

雖然甩晒皮爆晒手指咁,但梁偉家筆下呢對肥鬼母女確實係Cutie。肥鬼母女係佢新故事《奇人異事》角色之一,咁本書幾時推出呢?未有咁快,事關家陣尚在圈稿階段,設定中嘅故事只係寫到一半,人設亦只完成咗八個,即係一句講晒,大家慢慢等喇。等你呀家家,一於撚到靚一靚先推出,加油。

資料來源:https://www.facebook.com/kaka2008bsn