fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 23/03/2021 at 9:30 am

網圖分享:黃國興替金魔鬼著色

by

黃國興畫興大發,手痕攞上官小寶複印畫露兩手,除咗替金魔鬼著色外,仲喺側邊畫埋「金魔鬼之六室弟子另加義氣堂群雄」。對於呢幅玩嘢之作,你畀幾多分?

資料來源:面書「黃國興」