fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 01/03/2013 at 5:42 pm

馬榮成新作《神王II》創刊,要撐!

by

 

《神王II》創刊號$15

 

又係逢創刊號必買呢條癮作崇,馬榮成新作《神王II》創刊,第一時間買本睇睇,畫功靚到無可挑剔,故事有壓迫力,仲要畫足五十頁,抵撐。

利益申報,同無幾耐之前嗰本《風流》一樣,我同樣未睇過《神王I》,好彩《神王II》花一頁篇幅做故事回顧,等舊讀者可以Recall番記憶、新讀者如我亦唔致於睇到一頭霧水。故事承接上集,講謎先生被已變身成為「極神」嘅黑神王黑宇打敗之後,潛入網絡世界化身One聖女維多利亞繼續作惡,「神的右手」藍菱俾虎神王所擄、「神的左手」巫馬亦被瘋虎部隊殺個措手不及之際,黑神王之子凌天宇出場解圍,以為佢幫得拖就係忠架啦,點知一個屈尾十就偷襲巫馬得手,究意乜嘢葫蘆賣乜嘢藥呢?想知?同我一樣,下個禮拜科水繼續追睇囉。

主角黑宇,本為黑神王,後得「神蹟」而蛻變到極神境界。

One聖女維多利亞,是謎先生化身。

有故事回顧,方便新舊讀者閱讀。