fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 11/03/2021 at 2:30 pm

網圖分享:黃國興生日快樂

by

每年黃國興牛一,黑鬼德都會送上親筆賀畫,今年都唔例外,構圖係孫悟空送生日蛋糕畀豬八戒,足證兩師弟感情深厚。興豬,生日快樂,身體健康呀喂。

資料來源:https://www.facebook.com/profile.php?id=100000810100553