fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 27/01/2021 at 7:30 pm

我們熟識的中外女星 崔成安大畫《歲月女神》

by

崔成安又來露兩手了,今次都係畫大畫《歲月女神》,畫嘅係我們熟識的中外女明星。無睇錯的話,我見到林青霞、王祖賢、周慧敏、李嘉欣、慧雲李、莎朗史東、瑪麗蓮夢露、狄美摩亞等等。除鉛筆稿外有埋著色版睇,真心好正,好佩服佢手畫,要畀掌聲。

資料來源:https://www.facebook.com/shingon.tsui