fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 19/01/2021 at 2:30 pm

林祥焜 x My Rules 畫肥妹仔一樣可愛

by

無計,手畫確係掂,難怪林祥焜呢排咁多搞作。呢期佢同專賣大碼少女時裝嘅品牌「My Rules」合作,製作咗幾幅靚靚插畫,估唔到佢畫美少女索,畫可愛肥妹仔一樣得,得咗。

資料來源:
a.https://www.facebook.com/lam.c.kwan.5
b.https://www.facebook.com/myruleshk