fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 12/01/2021 at 9:45 pm

《漫畫賓治》+《漫畫Buddy》=《賓治Buddy漫畫集》創刊開訂 送鄭健和年曆卡

by

唔使混亂,成件事好簡單,《漫畫賓治》聯乘《漫畫Buddy》等於即將創刊嘅《賓治Buddy漫畫集》,預計1月尾見街,家陣開訂。暫時所見,有陸志明、志筆在始、金城、吳嘉恩、梁偉家等港漫人參與,44頁全彩色,售$30。網購者醒多張和仔大人製作嘅牛魔王年曆卡一張,限量300張。老土都係咁講,支持本地有心人熱血創作,多多捧場Please。

資料來源:面書專頁「賓治Buddy-漫畫集」