fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 17/11/2020 at 5:45 pm

係愛呀!讀者送《武道狂之詩》畫板畀Felix Ip!

by

仲唔係愛?計我話直頭係大愛添喇,漫畫家送親筆畫畀讀者見得多,調番轉讀者送畫板畀漫畫家,聞所未聞。話說有讀者將一幅《武道狂之詩》畫板送畀Felix Ip,畫中破門六劍:燕橫、荊裂、島津虎玲蘭、童靜、練飛虹同圓性齊晒,水準仲相當高添,要畀Like。

資料來源:https://www.facebook.com/felixxip