fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 29/10/2020 at 9:00 am

鄭健和《阿修羅》完結 《野狼與瑪莉2》11月5日見街

by

《阿修羅》第32期正式大結局,有頭有尾很圓滿,絕無落雨收柴之感,鄭健和講古仔確有一手。以其屬《西遊》分支出嚟嘅外傳定位嚟講,堪稱同正傳百分百無縫接軌──羅候點解要殺三王、三眼點解成為天界唯一神將、道德天尊同毗摩質多羅嘅父女關係、婆稚嘅男人身女兒心、九十九鬼挑戰羅候等等,統統交代得清清楚楚,完全講得通無犯駁,呢啲先至係甚麼外傳正傳內傳前傳後傳嘅正面教材嘛。評分,我畀90分,扣咗10分係因為格數太少、畫面唔夠精雕細琢,僅此而已。而嚟緊,鄭健和無休息,鐵定11月5日推出《野狼與瑪莉2》,佢話呢本係「走溫情勵志路線的正能樣漫畫」喎,哈哈……正能樣!笑咗!