fbpx
PS5, 主頁, 遊戲新聞 — 07/10/2020 at 9:30 pm

明天開始PS更新「獎盃制」 玩家等級將大升

by

如果你係大約12級嘅等級,聽日開始更新完之後,就可能大幅升到約200級!不過唔駛驚又唔駛太開心,因為只係個「獎盃制」改動咗,由依家「獎盃」等級範圍「1-100」擴增到「1-999」。而且之後遊戲嘅「獎盃」等級計算制度都會唔同,玩家會更快通過早期等級,而「白金獎盃」喺等級進度上將佔更大比重,更具價值。鍾意衝白金嘅玩家要留意番喇。

來源

即將落實的「獎盃」等級變革細節

 

【GameoverHK網上商店開張】
https://shop.gameover.com.hk/

 

想即時睇到更多日本文化、ACG、網絡最新資訊,請即加入facebook!
https://www.facebook.com/GameoverHK/

Tags