fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 15/09/2020 at 3:30 pm

Kaiju One x《龍虎門》懷舊風搪膠公仔 王小虎+羅剎雙妖+王海蛟登場

by

原來係一次過出四隻,Kaiju One推出嘅《龍虎門》懷舊風搪膠公仔,最新有一彈有三皇之一嘅王小虎,羅剎雙妖同王海蛟,各售$580。想問嘅係,點解王海蛟唔設計到半身紅半身藍?話晒都練到冰風七重天頂峰喎,話晒都叫邪拳魔王喎,Anyway,四隻我都想入手。

資料來源:https://www.facebook.com/kaijuonestudio