fbpx
Switch, 主頁, 專題熱話, 遊戲新聞 — 06/06/2020 at 2:57 pm

日本《動物森友會》玩家 拍片試不同音響聽主題曲

by

近排係咪已經少咗啲人玩喇?不過其實《動物之森》仲有好多嘢可以發掘出嚟玩啦,好似呢位日本玩家咁,就介紹唔同音響聽主題音樂嘅分別。

 

 

【GameoverHK網上商店開張】
https://shop.gameover.com.hk/

 

想即時睇到更多日本文化、ACG、網絡最新資訊,請即加入facebook!
https://www.facebook.com/GameoverHK/