3DS, 主頁, 潮玩新聞, 遊戲新聞 — 19/02/2013 at 6:37 pm

《Monster Hunter 4》 x Asahi出可樂 一套8款3/12推出

by

3DS隻《Monster Hunter 4》夏天先出,令人心情低落。不過宣傳就陸續有嚟,繼一番賞之後仲有3月12日推出嘅Asahi特別版可樂,一套8款,有轟龍、黑蝕龍等等,140円一支,又係嗰句喇,去開日本買齊套都唔過份。