Switch, 主頁, 專題熱話, 遊戲新聞 — 08/09/2019 at 6:07 pm

【有片】Switch更新回帶功能 日本機迷示範勁屈機

by

之前公佈話Switch玩舊遊戲會加入回帶功能,即係可以即時回到之前畫面再嚟過,咁即係好無敵啦?係,有好多日本機迷就示範可以點用,動作遊戲尤其係《魔界村》呢類就最啱用,另外賽車遊戲《F-Zero》甚至係《薩爾達傳說》都啱用!另一種樂趣啦。

想即時睇到更多日本文化、ACG、網絡最新資訊,請即加入facebook!

Tags