fbpx
主頁, 潮玩新聞, 遊戲新聞 — 08/02/2013 at 6:18 pm

獵奇相片 換個角度 香港街道變2D動作遊戲

by

有好多嘢,換個角度睇就好唔同。香港地成日整路又有地盤,好討厭呀呵?但係如果Top Shot呢?呢位瑞典攝影師Christian Åslund前排嚟咗香港探朋友,就影咗呢系列名為「Honkey Kong」嘅相片,斑馬線當爬梯,地下黑線當鋼線,扮2D遊戲!超正!

 

資料來源
http://hongwrong.com/2d-platform-game-hong-kong/