fbpx
主頁, 手機/電腦, 潮玩新聞 — 24/07/2018 at 8:58 am

日本媽咪用「恐怖手機wallpaper」 阻嚇小朋友偷手機玩

by

page6098

今時今日啲小朋友最鍾意拎呀爸呀媽部手機嚟玩遊戲,日本呢位媽咪就諗到個解決方法,就係將個wallpaper轉咗做呢款面具「能面」,果然成功嚇走個小朋友,不過第二日已經無效嘞,於是佢再換其他面具。件事放咗上Twitter後好多人RT,有人建議佢下次轉用恐怖片嘅「貞子」,有人建議佢用識眨眼嘅GIF,相信佢個小朋友好快變到百毒不侵,乜都唔驚。最驚就係無手機用。

 

 

mo1 mo2

網民仲有其他提議

Haunted_House_Hashihime

下載