fbpx
Mobile games, 主頁, 手機/電腦 — 17/01/2013 at 2:00 pm

免費手機遊戲 火柴公仔踩飯糰

by

飯糰移動速度有快有慢,小心控制木柴公仔落點。

遊戲嘅嘢,有時唔使雕龍雕鳳複複雜雜,畫面亦唔使五顏齊色靚到九彩,簡單一個疑似火柴人公仔,背景藍天加幾舊雲,再加多幾個飯糰,原來已經好好玩。

講緊嘅係「Endless extend」,玩法超Easy,地下佈滿尖釘,尖釘之上有造型可愛嘅飯糰左右移動,你要傾斜手機左或右,控制火柴公仔跳左或右,而每次跳起之後嘅落點,都必定要控制到喺飯糰之上,踩唔中飯糰而不幸踩中尖釘,即刻Game over。畫面兩面各有一條綠色大水喉,飯糰源源不絕自水喉流出,記住,火柴公仔跳起凌空嗰陣,如果不幸掂到飯糰都當輸,凌空踩到飯糰就OK。難度一般,搭車玩一流。

iPhone下載:https://itunes.apple.com/hk/app/endless-extend/id592341163?l=zh&mt=8&ls=1