Switch, 主頁, 專題熱話, 遊戲新聞 — 18/01/2018 at 8:56 am

新片速報 任記玩紙皮 Switch新玩法多變化

by

page3567476

果然,噚晚官方話啱小朋友或童心未泯嘅大人玩……今朝公佈嘅Switch新玩法名為Nintendo Labo,又真係好似啱小朋友多啲,一張張紙皮摺成唔同配件,放入主機同手掣就會有唔同玩法,變琴呀、釣魚竿呀、電單車、油門、機械人背囊呀咁。唔明睇片啦,4月20日推出。不過講真,近排見到都真係幾多小朋友玩Switch,計啱條數嘅,而且一套變咁多樣嘢都係賣6,980円,抵玩。

 

 

6e1364052e9da6ef2f0d403839bf8c89 46d95fe524cb1b9c754db8d6d9f202e1 601ed8c966b46367e50adf8332fa837d 803ca8c85a0b3797cea791f90d25d4f6 1929a923db408690da07609f7e48aa5b ae4a5cded44a6ba3d865bc79aba61846  bd754f810638f9d0f2c9b89b3f68a7c7 d5fb473c4190a64c2d7921017f1eab08 d8cfa64d12cc835bed5f200e859b5842 e95da28e3190dda405fe9d87f9bfa0a9 f1506a81bc9d45163f65de44d52b44a3b32869a184464e8f125d501e184576b9_tbDTxwE-xVAAAwvsB

想即時睇到更多日本文化、ACG、網絡最新資訊,請即加入facebook!
https://www.facebook.com/GameoverHK