fbpx
主頁, 手機/電腦, 潮玩新聞 — 11/10/2017 at 7:41 am

【連環圖】日本貓奴影超動感相 影完電話報銷

by

page66

呢輯連環圖好有動感,不過影完之後嘅結局都好慘淡。話說呢位日本貓奴每朝都幫隻喵影吓相,點知呢日隻貓突然好活躍,一嘢跳向鏡頭,影完呢張相貓奴部電話就壞咗嘞‥‥‥我諗佢無心嘅,都係想輯相動感強啲唧。

 

1

23