fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 13/08/2017 at 1:47 pm

報告!今日2:00pm信和派馬遜《蘇生戰銃》宣傳卡

by

Image-1

今日行經旺角嘅朋友們,有時間不妨去信和掟個Round,事關有得派馬遜《蘇生戰銃》宣傳卡,時間係下午兩點鐘,到時會有兩位妹妹負責派卡,鍾意儲嘢嘅你我他唔好Miss,報告完畢。

資料來源:https://www.facebook.com/billyma1008?lst=541249341%3A646344124%3A1502602263

1

2