fbpx
Mobile games, 主頁, 手機/電腦 — 21/12/2012 at 11:00 am

免費手機新Game:搭地鐵打機一流

by
又係五顏六色閃到你眼花嗰隻,消磨時間都唔錯嘅。

搭地鐵,由觀塘搭到去荃灣究竟有幾多個站?唔知,費事數,我淨係知呢程車好惡啃,好彩我下載咗「Amazing Fruit Explorer」,篤篤吓時間好快過。

純屬女仔最鍾意玩嗰隻方塊類唔使點用腦嘅遊戲,不過方塊唔係五顏六色鑽石,改為水果,黃色菠蘿、紅色士多啤梨、紫色萄葡、啡色奇異果、綠色西瓜,同樣睇到你眼都花埋。玩法唔使介紹,三個或以上相同水果圖案就可以連線,食得越多水果意味住越多Combo,越多Combo就越多分。想攞多啲分,秘訣係唔好貪心,最緊要連線連得快,連得快,畫面會著火,一著火分數會倍增,Function key方面,有Random方塊俾你博一博,博中相同水果連到線又有分加,又有閃電方塊,幫你一次過清晒成行方塊,零難度,總之就手快有著數。玩完,落車,嫌悶,可以即刻Delete,唔使可惜。

iPhone下載:https://itunes.apple.com/hk/app/amazing-fruit-explorer/id584691487?l=zh&mt=8&ls=1